Experiment AI

Umělá inteligence v praxi


Tak dlouho jsem si pohrával s AI, až jsem se rozhodl výsledky zveřejnit. Dlouho vlastně ani ne, jednalo se o cca 3 hodinky čistého času.

Níže přehled pokusů o vytvoření virtuálního avatara. Základem všeho byly texty. Jak popis obrázku pro generování, tak text co má virtuální avatar říci.

Generování obrázků převážně probíhalo pomocí Stable Diffusion a PromeAI. Pro vytvoření hlasů byl použit TTSFree a D-ID. Pro vytvoření videí byl použit D-ID.